Host cPanel Việt Nam

Host cPanel Việt Nam

PLAN VN 1 PLAN VN 2 PLAN VN 3 PLAN VN 5
Price 29,000 VND 1 tháng 49,000 VND 1 tháng 59,000 VND 1 tháng 79,000 VND 1 tháng
Host cPanel Việt Nam
Dung lượng 1GB SSD 2GB SSD 3GB SSD 5GB SSD
Băng thông Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tên miền Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Add-on 1 2 3 5
Backup Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày
- - - -
Mô tả Cloudlinux
LiteSpeed
JetBackup
Imnunify360
Cloudlinux
LiteSpeed
JetBackup
Imnunify360
Cloudlinux
LiteSpeed
JetBackup
Imnunify360
Cloudlinux
LiteSpeed
JetBackup
Imnunify360
Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay