Down for Maintenance (Err 3)

Thông báo ngừng hoạt động .
Hiện tại do cPanel tăng giá quá cao , mình không thể duy trì được
Mong các bạn thông cảm. mọi chi tiết liên hệ : https://docs.google.com/forms/d/14doudtLnNVroj7iXI-bqJqFSPRNOVUL-hS3Xlde7RNo/prefill