Cloud Hosting Singapore

Cloud Hosting Singapore

Hosting Singapore 25K


 
25,000 đ
1 tháng

Chứng chỉ SSL miễn phí
cPanel & Cloudlinux


2.5GB SSD Dung lượng

Unlimited Băng thông

Unlimited Tên miền

Hàng tuần Backup

Hosting Singapore 30K


 
30,000 đ
1 tháng

Chứng chỉ SSL miễn phí
cPanel & Cloudlinux


3GB SSD Dung lượng

Unlimited Băng thông

Unlimited Tên miền

Hàng tuần Backup

Hosting Singapore 40K


 
40,000 đ
1 tháng

Chứng chỉ SSL miễn phí
cPanel & Cloudlinux


4GB SSD Dung lượng

Unlimited Băng thông

Unlimited Tên miền

Hàng tuần Backup

Hosting Singapore 50K


 
50,000 đ
1 tháng

Chứng chỉ SSL miễn phí
cPanel & Cloudlinux


5GB SSD Dung lượng

Unlimited Băng thông

Unlimited Tên miền

Hàng tuần Backup